Vánoční koncert SoliDeo

Severočeský kvartet se specializuje na koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století a využívá dobové hudební nástroje. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO vyrábějí. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje, které během koncertu střídají. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou. Předprodej vstupenek od 1. 11. na pokladně muzea. Vstupenka na koncert - 120 Kč základní a 80 Kč snížené pro seniory a děti.
O pauze zveme na vánoční občerstvení.

Koncert je financován z dotace města Blanska.