Železnice Brno - Blansko, aneb, když italští barabové ovládli údolí řeky Svitavy

Přednáška historického nadšence Milana Sýkory u příležitosti výročí 180 let od zahájení stavby železnice přes Blansko na trase Brno - Česká Třebová. Schéma železnice na fotografii je použito z knihy Josefa Pilnáčka Paměti města Blanska.

Vstup na přenášku je zdarma. Akce se koná v Multimediálním sále Muzea Blanenska. Začátek je v 18:00 hodin.