Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla

Cena: 599.00 Kč Původní cena:

Skladem

Romantický obraz krajiny, které dnes říkáme Moravský kras, poprvé v ucelené podobě veřejnosti přinesl ve druhé polovině devatenáctého století lékař salmovských železáren Jindřich Wankel, v jehož době byla tato oblast známa jako Moravské Švýcarsko tak, jak je to použito i v názvu této knihy i naší muzejní expozice. Osobnost všestranného badatele Jindřicha Wankla je svým nejplodnějším obdobím svázána s Moravským krasem (Švýcarskem). Věnoval se zde mnoha oborům výzkumu – jeskynní paleontologii a jeskynní archeologii jako vědeckou disciplínu u nás de facto založil, speleologii (vědě o podzemí, zejména jeskynním podzemí) dal odbornou formu, výsledky bádání erudovaně zpopularizoval a se značným ohlasem prezentoval ve světě. Kniha je průvodcem nejen novu muzejní expozicí Obrazy z Moravského Švýcarska, ale i průvodcem částí díla Jindřicha Wankla. První část knihy kopíruje obsah expozice. Kromě osobnosti, působení a sbírkotvorné činnosti samotného J. Wankla představuje jeho „následovníky“, badatele, kteří navázali na odkaz jeho i „starých výzkumníků z barokních dob“, objevovali, sbírali a nechávali se okouzlit krasovou krajinou. Kromě archeologických nálezů je výsledkem bádání výzkumníků geologický, zoologický nebo paleontologický materiál. V expozici tak nechybí ani odkaz na nejstarší období ve vývoji Země, která hrála zásadní roli ve formování krajiny Moravského krasu. Pro lepší představu jsou reálné artefakty doplněny kresebnými rekonstrukcemi, které přibližují možnou podobu přírody v daném období. Ve druhé části knihy jsou poprvé zpracovány Wanklovy rukopisy, které se zachovaly v jeho pozůstalosti. Část je nyní zapsána ve sbírce Muzea Blanenska, část spravuje Moravské zemské muzeum. V komentáři se rukopisům věnuje doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D., který Wanklův odkaz sleduje ve svém odborném působení dlouhodobě. Závěrečná třetí část publikace pak představuje přepis jeho díla Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, které vyšlo v českém překladu Vratislava Grolicha v Blansku v letech 1984 a 1988. Grolichův překlad je zde doplněn o opravu chyb či omylem vypuštěných částí textu, které unikly korektuře při předchozích vydáních. Význam osobnosti Jindřicha Wankla je pro Blanensko nedocenitelný a jeho příběh nás provází ve všech ohledech muzejní činnosti. Nechte se i vy provést jeho Moravským Švýcarskem.