Obrazy z Moravského Švýcarska

Expozice věnovaná přírodním dějinám krasového i nekrasového okolí Blanska v časech před příchodem člověka a významným badatelům, kteří v minulosti přírodu Moravského krasu zkoumali a objevovali.


Pro název expozice byla inspirací stejnojmenná kniha Jindřicha Wankla. Tento blanenský lékař, přírodovědec, archeolog a jeskyňář, který ve zdejším zámku dokonce nějaký čas bydlel, patří k nejvýraznějším postavám naší vědy devatenáctého století. Jeho osobnosti a výzkumům je věnována úvodní část expozice, která dále mapuje činnost jeho pokračovatelů, Martina Kříže, Karla Jaroslava Mašky, Jana Kniese, Karla Absolona a jeho pracovní skupiny, Günthera Nouackha se Skupinou pro jeskynní výzkum a desítek dalších objevitelů krasové přírody. Expozice s pomocí originálního potápěčského skafandru z počátku 20. století, různých přístrojů ze sbírek nejen Muzea Blanenska mapuje sto let soutěže badatelů o největší objevy a nálezy. Nechybí mamutí ani medvědí a další jeskynní kosti, zkameněliny a krasové horniny. Odkazují na výzkumy, potápěcí, čerpací a trhací práce v jeskyních, v nichž nebyl slavný profesor Absolon vždy první. I když dnes můžeme mít spoustu výhrad k jeho drsným metodám, nijak to neumenšuje velikost a úsilí jeho, ani jeho kolegů a soupeřů. Svou činností položili i základ toho, co dnes víme o minulosti Moravského krasu před příchodem člověka. Tyto nejstarší dějiny, na 380 milionů let prehistorie, ilustruje další část expozice. Paleontologické rekonstrukce, zkameněliny korálů, pravěkých obojživelníků a amonitů, kosti jeskynních medvědů i 3D tiskem vytvořená kostra jeskynního lva dokumentují důležité etapy dávného vývoje dnešního Moravského krasu. S pomocí videozáznamu se návštěvníci mohou seznámit s prací jeskynních paleontologů a v historickém prostředí zámku i se světem romantických sběratelů přírodnin a krasového poznání.

Prohlídka expozice je možná pouze v doprovodu průvodce.

Audioprůvodce