Vzdělávání


Edukační programy

Muzeum Blanenska, p. o. nabízí celou řadu edukačních programů. Tyto programy se vztahují k jednotlivým stálým expozicím, a v jednom přípa...

Knihovna

knihovna je typem prezenční. Její fond obsahuje publikace vztahující se k muzejním expozicím, regionu, historii, muzejnictví a muzejní ed...