Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Apolenka z Modrotisku

Apolenka z Modrotisku

Výstava o modrotisku spojená se vzdělávacím programem s tvořivou dílnou, malým vyráběním i kvízem.

Touhou po jaru / Hudba na zámku 2024

Touhou po jaru / Hudba na zámku 2024

První z cyklu koncertů Hudba na zámku 2024.

Hudba na blanenském zámku 2024

Hudba na blanenském zámku 2024

Blanenské sportovní ozvěny - florbal

Blanenské sportovní ozvěny - florbal

Další beseda z cyklu Blanenské sportovní legendy.

Sborník Muzea Blanenska 2023

Sborník Muzea Blanenska 2023

Nové číslo sborníku zakoupíte na pokladně muzea od 19. února za 190 Kč

Blanenské sportovní legendy - košíková

Blanenské sportovní legendy - košíková

První z řady besed v roce 2024 z cyklu Blanenské sportovní legendy.

Výstava SEVA - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Výstava SEVA - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Světově unikátní výstava tradiční retro stavebnice "SEVA - český fenomén".

Hokejové legendy

Hokejové legendy

V letošním roce poslední část cyklu Blanenské sportovní ozvěny. Besedy se sportovci v hudebním salonu blanenského zámku moderuje Karel Ťoupek.

Štědrodenní zastavení

Štědrodenní zastavení

Tradiční dopolední zastavení na nádvoří zámku na Štědrý den od deseti hodin.