Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Hudba na zámku

Hudba na zámku

Osudové ženy králů opery Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho v jejich životě a dílech.

Fotbalové legendy I.

Fotbalové legendy I.

Zahajovací beseda v rámci projektu Blansko město sportu.

Houbařská fotosoutěž

Houbařská fotosoutěž

Jste houbaři a rádi fotíte? Pak je naše fotovýzva určena přesně pro vás.

První robot - mobilní hra

První robot - mobilní hra

Trasa věnovaná talentovanému vynálezci Erichu Roučkovi.

Exkurze na Nový hrad

Exkurze na Nový hrad

V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie připravilo Muzeum Blanenska ve spolupráci s pracovníkem NPÚ v Kroměříži, Mgr. Janem Štětinou, komentovanou vycházku na zříceninu středověkého Nového hradu u Blanska a obléhatelské pevnůstky z období česko-uherských válek v jeho okolí.

Výstava SEVA - Svět kostiček - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Výstava SEVA - Svět kostiček - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Světově unikátní výstava tradiční retro stavebnice "SEVA - český fenomén" nabízí unikátní expozici ateliérové vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra v reálném měřítku i XXL.

Hudba na zámku - Vokální koncert OctOpus Vocalis

Hudba na zámku - Vokální koncert OctOpus Vocalis

Na dalším z koncertů cyklu Hudba na zámku se představí vokální oktet OctOpus Vocalis, který letos slaví 10 let od svého založení. Stylově se soubor zaměřuje především na hudbu starších předklasických období a klasický repertoár 20. a 21. století a na hledání zajímavých tematických i hudebních souvislostí mezi těmito historicky vzdálenými póly. Na programu se objevují ale také skladby jiných období, soubor občas opustí rámec artificiální hudby směrem k lidové hudbě, swingu nebo jazzu.

Dny otevřených ateliérů

Dny otevřených ateliérů

Jednou za rok mají výtvarní umělci i instituce napříč celým Jihomoravským krajem možnost oslovit širší kulturní obec a zažít tak společně unikátní atmosféru otevřených ateliérů a zajímavých osobních setkání.

Býčí skála 2023

Býčí skála 2023

Po oslavách výročí velkého objevu v Býčí skále v roce 2022 jsme pro vás připravili menší vydání.