Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Výstava SEVA - Svět kostiček - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Výstava SEVA - Svět kostiček - PRODLOUŽENO DO 17. ÚNORA 2024

Světově unikátní výstava tradiční retro stavebnice "SEVA - český fenomén" nabízí unikátní expozici ateliérové vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra v reálném měřítku i XXL.

Hudba na zámku - Vokální koncert OctOpus Vocalis

Hudba na zámku - Vokální koncert OctOpus Vocalis

Na dalším z koncertů cyklu Hudba na zámku se představí vokální oktet OctOpus Vocalis, který letos slaví 10 let od svého založení. Stylově se soubor zaměřuje především na hudbu starších předklasických období a klasický repertoár 20. a 21. století a na hledání zajímavých tematických i hudebních souvislostí mezi těmito historicky vzdálenými póly. Na programu se objevují ale také skladby jiných období, soubor občas opustí rámec artificiální hudby směrem k lidové hudbě, swingu nebo jazzu.

Dny otevřených ateliérů

Dny otevřených ateliérů

Jednou za rok mají výtvarní umělci i instituce napříč celým Jihomoravským krajem možnost oslovit širší kulturní obec a zažít tak společně unikátní atmosféru otevřených ateliérů a zajímavých osobních setkání.

Býčí skála 2023

Býčí skála 2023

Po oslavách výročí velkého objevu v Býčí skále v roce 2022 jsme pro vás připravili menší vydání.

Přespávačka na zámku pro děti

Přespávačka na zámku pro děti

Tradiční nocování na zámku pro děti, tentokrát ve znamení sokola.

Komentované prohlídky hradiska na Malém Chlumu

Komentované prohlídky hradiska na Malém Chlumu

Výšinná opevněná lokalita na temeni stolové hory Malý Chlum je výraznou terénní dominantou jižní části Malé Hané.

Retrogaming

Retrogaming

Výstava Retrogaming připravená Regionálním muzeem v Litomyšli představuje návštěvníkům počítačové hry a domácí počítače a konzole z 80. let, a to jak československé, tak zahraniční.

Dočasné uzavření dětské herny

Dočasné uzavření dětské herny

Během letní sezony bude uzavřena dětská herna s archeologickým pískovištěm.

Přednáška k výstavě Tygr

Přednáška k výstavě Tygr

Tygři. Lvi, levharti, jaguáři, irbisové … zkrátka velké kočky, panteři.