Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Muzejní noc - Sokolská

Muzejní noc - Sokolská

Tradiční muzejní noc, večerní prohlídky zámku i s nepřístupnými prostorami věžních hodin nebo půdy.

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

Je jen málo zvířat, která by vzbuzovala tolik emocí a estetických vjemů jako je indický tygr.

Výstava Na houby

Výstava Na houby

Kdo na houbách byl, ví, co jsou šelestící větve ve větru, studená rána na pasekách a babí léta vlající na vadnoucích stéblech. Ví, co ho pudí jít pátrat do hlubin lesa, houštin a zmolí, ač ho tam možná čekají jen komáři, déšť a vítr, ale stejně se tam vydá, protože co kdyby...?

Ples na zámku

Ples na zámku

Ples ve stylu blanenské sokolovny v netradičním jarním termínu v zámeckých prostorách.

Vzpomínání na blanenskou sokolovnu - sousedská univerzita

Vzpomínání na blanenskou sokolovnu - sousedská univerzita

Beseda pro všechny milovníky blanenské sokolovny a pamětníky blanenského kulturního života.

Čarodějná stezka okolo zámku

Čarodějná stezka okolo zámku

Blanenské maminky ve spolupráci s Muzeem Blanenska připravili krátkou stezku s plněním úkolů v zámeckém parku.

Společnými silami

Společnými silami

Tajemství Wanklova prstenu z Býčí skály

Tajemství Wanklova prstenu z Býčí skály

Století blanenské sokolovny

Století blanenské sokolovny

Přesto, že sokolovna už v Blansku nestojí, vzpomínky na období, kdy bývala centrem kulturního života ve městě, jsou stále živé.