Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Komentovaná prohlídka expozice s přírodovědcem Vlastou Káňou

Komentovaná prohlídka expozice s přírodovědcem Vlastou Káňou

V rámci dní otevřených dveří v jeskyni Býčí skála si můžete projít expozici Obrazy z Moravského Švýcarska s doprovodným komentářem přírodovědce a paleontologa Vlastislava Káni.

Znovu věčně znovu - sokolská klauniáda

Znovu věčně znovu - sokolská klauniáda

Divadlo? Bude! Klauniáda na nádvoří blanenského zámku v podání dvou nadšených cvičenců popletů Břéti a Čeňka.

Komentované prohlídky expozice s archeologem Markem Novákem

Komentované prohlídky expozice s archeologem Markem Novákem

V rámci dní otevřených dveří na Býčí skále máte mimořádnou příležitost projít si expozici archeologie s Markem Novákem, archeologem blanenského muzea.

Slavnostní koncert na nádvoří zámku

Slavnostní koncert na nádvoří zámku

Slavnostní zámecký koncert k ukončení výstavy Století blanenské sokolovny.

Noc na Karlštejně

Noc na Karlštejně

Divadelní představení na nádvoří zámku pod širým nebem.

Muzejní noc - Sokolská

Muzejní noc - Sokolská

Tradiční muzejní noc, večerní prohlídky zámku i s nepřístupnými prostorami věžních hodin nebo půdy.

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

Je jen málo zvířat, která by vzbuzovala tolik emocí a estetických vjemů jako je indický tygr.

Výstava Na houby

Výstava Na houby

Kdo na houbách byl, ví, co jsou šelestící větve ve větru, studená rána na pasekách a babí léta vlající na vadnoucích stéblech. Ví, co ho pudí jít pátrat do hlubin lesa, houštin a zmolí, ač ho tam možná čekají jen komáři, déšť a vítr, ale stejně se tam vydá, protože co kdyby...?

Ples na zámku

Ples na zámku

Ples ve stylu blanenské sokolovny v netradičním jarním termínu v zámeckých prostorách.